Prawo karne

Prawo karneKancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego:

  • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • obronę oskarżonego/obwinionego w sprawach karnych, w tym w sprawach o wykroczenia, karno-skarbowych, przed sądami we wszystkich instancjach i na wszystkich etapach postępowania
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • przygotowanie i reprezentowania w sprawach o wydanie wyroku łącznego
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym: sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o dozór elektroniczny
  • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności
  • sprawy o orzeczenie kary zastępczej

Kancelaria oferuje pomoc prawną w przypadku zastosowania środków zapobiegawczych, tj. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji, jak również pomoc osobom wobec których został zastosowany list gończy.

Kancelaria zapewnia obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenia czy śledztwa), jak i obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym. Oferowana pomoc prawna dotyczy reprezentacji przed policją, prokuraturą czy innymi organami postępowania przygotowawczego od pierwszych jego etapów.

Kancelaria prowadzi sprawy w postępowaniu wykonawczym dotyczącym wstrzymania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.