Prawo cywilne

Prawo cywilne

Usługi prawne w zakresie prowadzenia spraw cywilnych dotyczą:

 • prawa własności, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • spraw o naruszenie posiadania
 • spaw o eksmisję
 • spraw o ustanowienie służebności
 • nabycia prawa własności przez zasiedzenie
 • spraw o rozgraniczenie
 • wydanie nieruchomości
 • spraw o zapłatę
 • spraw dotyczących wykonywania umów, w tym umowy najmu, dzierżawy
 • spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, za szkodę wyrządzoną przestępstwem
 • spraw o odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, utraconych zarobków i innych korzyści
 • spraw o odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia
 • spraw o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie przed wszystkimi organami, sądami we wszystkich instancjach. Pomaga poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych na każdym etapie, dbając o jak najlepsze rozstrzygniecie dla Klienta, wykonuję swoją pracę rzetelnie, podchodząc do każdej sprawy indywidualnie i z zaangażowaniem.

Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości m.in. prowadzi postępowania o zniesienie współwłasności, podział majątku byłych małżonków, nabycie własności poprzez zasiedzenie.

Kancelaria sporządza pisma procesowe na każdym etapie postępowania: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje; udzielam porad prawnych i reprezentuję strony w ciągu całego postępowania sądowego na każdym jego etapie we wszystkich instancjach.