Kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka od zewnątrzOferuję kompleksową pomoc, specjalizuję się w:

Oskarżonych i obwinionych reprezentuję w zakresie prawa karnego w sprawach:

  • karnych,
  • karno-skarbowych,
  • wykroczeniowych.

Jako pełnomocnik lub obrońca występuję w imieniu Klientów przed organami ścigania i sądami, urzędami, policją czy prokuraturą na wszystkich etapach sprawy. Zajmuję się również przygotowaniem podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym.

Sporządzam następujące akty prawne i wnioski:

  • prywatne akty oskarżenia,
  • subsydiarne akty oskarżenia,
  • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, 
  • środki odwoławcze (zażalenia, apelacje, kasacje),
  • wnioski o umorzenie grzywny lub rozłożenie grzywny na raty,
  • wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwę w wykonaniu kary. 

Działam pewnie i skutecznie

Kancelaria adwokacka powstała z myślą o zapewnieniu kompleksowej pomocy prawnej wszystkim potrzebującym. Skrupulatnie dbam o realizację celów moich Klientów i zabezpieczenie ich interesów. Kieruję się dyskrecją, gwarantuję pełne wsparcie i poufność. Dbam o komfort Klientów i staram się, by ich sprawy jak najszybciej skończyły się dla nich szczęśliwym finałem.

Klientów reprezentuję przed sądami wszystkich instancji. Dbam o rzetelność udzielanych Klientom informacji. Wszelkie podejmowane przez Kancelarię działania prawne są zgodne z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej. Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami – radcami prawnymi, rzeczoznawcami, notariuszami czy doradcami podatkowymi oferuję Klientom kompleksowe rozwiązania skomplikowanych problemów prawnych.