Kancelaria adwokat Iwony Galickiej-Gryglas

Prawo karne

Prawo karne

podkreślenie

Kancelaria udziela porad i pomocy prawnej zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jak i oskarżonym oraz obwinionym w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

podkreślenie

Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym i biznesowym w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Pomaga we wszystkich etapach postępowania procesowego, przed sądami wszystkich instancji.

Stos papieru i długopis

Prawo rodzinne i opiekuńcze

podkreślenie

Kancelaria prowadzi sprawy związane z: rozwodami, separacjami, alimentami, ograniczeniem praw rodzicielskich, ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Gwarantuje poufność i dyskrecję.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

podkreślenie

Swoich Klientów kancelaria reprezentuje w sprawach związanych z przyznaniem spadku, podziałem spadku, wydziedziczeniem, dziedziczeniem ustawowym i testamentowym. Działa skutecznie!

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

podkreślenie

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Reprezentuje również Klientów przed sądami administracyjnymi.

Kompleksowe porady prawne

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego. Pomaga poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń w postępowaniach sądowych na każdym etapie, dbając o jak najlepsze ich rozstrzygnięcie dla Klienta. Pomaga w sprawach dotyczących spadkobrania, dziedziczenia, zachowku. Prowadzi sprawy rozwodowe i rodzinne. Doradza w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi. Zajmuje się odszkodowaniami, testamentami, dziedziczeniem oraz dochodzeniem roszczeń. Przygotowuje pisma procesowe, pozwy, wnioski, odwołania i zażalenia. Dąży do tego, by Klienci otrzymali jak najwyższe alimenty i odszkodowania. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości.

Udziela porad prawnych, reprezentuje swoich Klientów jako obrońca lub pełnomocnik. Sporządza pisma procesowe na każdym etapie postępowania: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje.
Świadczy pomoc prawną oraz kompleksowe usługi prawne zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.
Porada prawna udzielana jest w kancelarii osobiście, drogą mailową, jak również istnieje możliwość przyjazdu adwokata do Klienta – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Kancelaria gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie.